Medycyna

W ESMO powstało 18 polskojęzycznych przewodników dla chorych na nowotwory

źródło: ESMO; opracowanie: Minds of Hope

The EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY, wiodąca europejska organizacja zawodowa w onkologii, przygotowała aż 18 poradników w języku polskim dla pacjentów onkologicznych.

Przewodniki te oparte są międzynarodowych wytycznych ESMO (ESMO Clinical Practice Guidelines) dotyczących praktyki klinicznej. Mają na celu pomóc pacjentom, ich krewnym i opiekunom w lepszym zrozumienia charakteru różnych rodzajów nowotworów i pełniejszej oceny najlepszych dostępnych metod leczenia.

Tworzenie i wdrażanie najwyższych standardów praktyki klinicznej jest zbiorowym wysiłkiem całej społeczności onkologicznej. Wytyczne dotyczące praktyki klinicznej ESMO, przygotowane i sprawdzone przez wiodących ekspertów, pomagają zapewnić pacjentom najlepsze formy opieki.

Badania w zakresie wykrywania i leczenia nowotworów, to bardzo dynamiczny obszar medycyny. Medycyna oparta na dowodach naukowych przenosi wyniki tych badań na nowe standardy i metody codziennej praktyki klinicznej, zbliżając je do tych, którzy tego najbardziej potrzebują – chorych na raka. Dzięki regularnie aktualizowanym wytycznych ESMO dotyczących praktyki klinicznej  decyzje podejmowane każdego dnia są poparte konsensusem wiodących ekspertów z naszego zawodu.

Wśród przewodników polskojęzycznych znalazły się materiały (plik otwiera się poprzez kliknięcie):

Zespół Minds Of Hope jest również członkiem ESMO, aktywnie uczestnicząc w pracach społeczności onkologicznej w zakresie badań nad rakiem. Dwukrotnie (w 2012 i 2016) prace naukowe Minds Of Hope były prezentowane w trakcie europejskiego kongresu onkologicznego ESMO. W zespole Minds Of Hope możecie Państwo skorzystać z porady onkologa, psychoonkologa oraz psychodietetyka.

Zapraszamy do kontaktu.