Wiedza i kompetencje

Kompetencje to zbiór opanowanej wiedzy z danego zakresu (wiem co), umiejętności (wiedza proceduralna – wiem jak i potrafię) i postaw (chcę i jestem gotów wykorzystać swą wiedzę).

Dzięki naszemu wszechstronnemu wykształceniu m.in. w zakresie medycyny, psychologii, psychoterapii, ekonomii, marketingu, zarządzania, które nieustannie wzbogacamy kolejnymi etapami nauki, kursami, szkoleniami i samodoskonaleniem, jesteśmy przygotowani do wpierania i pomocy Państwu w wielu, nawet złożonych problemach i trudnościach.

Empatia i szacunek

W naszej pracy z klientami i pacjentami kierujemy się przede wszystkim empatią i szacunkiem do drugiego człowieka. Empatia, to zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób (empatia emocjonalna), jak i umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość (empatia poznawcza). Szacunek jest podstawą wszystkich relacji z drugim człowiekiem. Tylko osoba odnosząca się z szacunkiem do godności drugiego człowieka, będzie w stanie żyć i zaakceptować również wartości wyznawane przez innych. Szacunek to respektowanie drugiego człowieka takim, jakim jest, z jego zaletami i słabościami czy wadami oraz uznanie jego własnych praw i potrzeb.

Doświadczenie

Od ponad 20 lat pomagamy klientom i pacjentom w różnych obszarach życia i zdrowia. Największe doświadczenie, które zdobywaliśmy zarówno w Polsce, jak i za granicą, możemy zaoferować w zakresie medycyny (interna, pulmonologia, onkologia), psychologii, jak również w zakresie coachingu indywidualnego i mentoringu, które służą rozwojowi osobistemu i zawodowemu.

Ponad 15 lat zajmujemy się kreowaniem i realizacją szkoleń w zakresie kompetencji miękkich i certyfikowanych szkoleń zawodowych. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej jesteśmy pomysłodawcami, współtworzymy i współprowadzimy szkolenia, warsztaty, treningi, prelekcje i wykłady, w których na pierwszym miejscu jest zawsze jakość i zadowolenie uczestników.