Medycyna

Wczesne objawy udaru mózgu

16.08.2016; źródło: informacja własna

Udar mózgu – szybkie rozpoznanie, to ratunek i życie

Udar mózgu, to zwykle incydent medyczny, którego się nie spodziewamy. Nawet jeśli osoby nam bliskie lub my sami jesteśmy obciążeni czynnikami ryzyka (wiek 55+, płeć – M, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, palenie tytoniu, otyłość, zaburzenia snu, używanie narkotyków, itp.), to przecież nie zaplanujemy jego nadejścia. Uda mózgu może przebiegać w dwóch formach:

  • udar niedokrwienny, czyli ogniskowe niedokrwienie w obrębie danego obszaru mózgu
  • udar krwotoczny – wylew krwi do mózgu, spowodowany pęknięciem ściany tętnicy wewnętrzmózgowej

Najważniejsze (i to w każdej jego formie), by jak najszybciej rozpoznać objawy udaru i sprowadzić szybko pomoc. Do wczesnych objawów udaru mózgu zaliczymy:

  1. niedowład jednej połowy ciała – poprzez osłabienie siły mięśni
  2. uczucie drętwienia połowy ciała lub którejś z części, np. twarzy lub reki
  3. widzenie połowiczne – przejściowe zaburzenia widzenia, polegające na tym, że pacjent widzi tylko jedną stronę pola widzenia; ewentualnie może również wystąpić zaniewidzenie na jedno oko
  4. zaburzenia równowagi a z nimi nudności i zawroty głowy
  5. zaburzenia mowy – mowa bełkotliwa
  6. zaburzenia świadomości i silny ból głowy

Pod tym linkiem znajdziecie króciutki film, prezentujący podstawowe objawy UDARU MÓZGU.

Możecie też szybko, wstępnie sami dokonać diagnozy, a wystarczą do tego raptem 3 proste czynności. Wystarczy poprosić osobę, która może mieć udar o to, by:

(1) uśmiechnęła się – jeśli nie może tego zrobić lub uśmiecha się połową ust, to może być porażona

(2) podniosła jednocześnie obie ręce nad głowę – gdy ma z tym problem, to dowód, że występuje niedowład jednej połowy ciała

(3) powtórzyła za tobą jedno proste zdanie (np. Dziś jest piękna słoneczna pogoda) – jeśli będzie wypowiadać to zdanie w sposób bełkotliwy lub wcale nie będzie mogła go powtórzyć – nie zwlekaj ZAWEZWIJ POGOTOWIE.

POGOTOWIE