Medycyna

Z Tagrissem na raka płuca

Ostateczne dane potwierdzają skuteczność osymertynibu w I-szej linii u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z obecnością mutacji EGFR.

To świetna wiadomość dla osób zmagających się z tym trudnym do leczenia rakiem – tak dla pacjentów, jak i lekarzy onkologów oraz pulmonologów. Gdy pojawia się nowa opcja, pojawia się dodatkowa moc i nadzieja!

Podczas Europejskiej Konferencji Raka Płuca (ELCC), która odbyła się w kwietniu 2019, przedstawiono wyniki badania dotyczącego osymertynibu (handlowo: Tagrisso) w leczeniu pierwszego rzutu u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z dodatnią mutacją EGFR. W omawianych wynikach badania mediana najlepszej odpowiedzi w mierzonych zmianach targetowych  wynosiła – 48% (zakres od -100% do + 32%). Mediana odpowiedzi w grupie z niską dawką wynosiła -46%  i -59% w grupie z wysoką dawką leku.

Osymertynib jest inhibitorem kinazy tyrozynowej EGFR trzeciej generacji, który silnie i selektywnie hamuje mutacje EGFR-TKI uczulające i EGFR T790M.

Zespół naukowców z Tajwanu przedstawił końcowe wyniki z 2 kohort badań AURA, w których porównywano osymertynib ze standardową chemioterapią u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacją T790M. Łącznie 60 uprzednio nieleczonych chorych z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem niedrobnokomórkowym płuca z dodatnią mutacją EGFR leczono osymertynibem w dawce 80 mg lub 160 mg.

Mediana czasu obserwacji wynosiła 19,1 miesiąca. Mediana czasu trwania odpowiedzi na leczenie wynosiła 19,3 miesiąca w grupie z niską dawką w porównaniu z 16,7 miesiąca w grupie z wysoką dawką. Wskaźnik obiektywnej odpowiedzi (ORR) wynosił 67% dla pacjentów w grupie z małą dawką i 87% w grupie z wysoką dawką.

Dr Yang, prezentujący wyniki badania podczas konferencji ELCC, podkreślił, że ostateczne dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa leczenia pierwszego rzutu w obu kohortach w badaniu AURA, potwierdzają korzyści wynikające z zastosowania osymertynibu (handlowa nazwa, to Tagrisso) u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z dodatnią mutacją EGFR.

czasami pacjenci boją się podejmować leczenie onkologiczne, bo mają obawy, jak bardzo będzie toksyczne. Otóż okazało się, ze ten lek można przyjmować w miarę bezpiecznie. Najczęstszym działaniem niepożądanym stopnia 3-go (wg klasyfikacji AE) była biegunka w grupie otrzymującej małą dawkę. W grupie otrzymującej dużą dawkę AE ≥3 stopnia obejmowały biegunkę, zapalenie jamy ustnej i zanokcicę. Jeden pacjent w grupie z wysoką dawką zmarł z powodu działań niepożądanych.

W Minds Of Hope lekarze pulmonolodzy i onkolodzy wybiorą dla Ciebie odpowiednie leczenie, zgodne ze współczesną, najbardziej aktualną wiedzą i wynikami międzynarodowych badań.

Kiedyś rak płuca budził grozę, dziś może rodzic się nadzieja, bo wydłużenie czasu przeżycia u chorych nawet z najwyższym stopniem złośliwości choroby, jak zaawansowanym stadium, jest coraz bardziej możliwe i dostępne.

Chcesz dowiedzieć się więcej napisz do nas, zadzwoń +48 730.990.327 i umów się na konsultację do lekarza onkologa lub pulmonologa. W naszym Ośrodku mam dostęp do doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie.