Psychologia

I po co nam to całe poczucie wartości?

opracowanie: Minds Of Hope

Kształtowanie poczucia wartości u każdego z nas jest ważne, a u Małego Człowieka, ważne szczególnie. Poczucie wartości może być mocne i stabilne, może też być kruche i słabe.

Możne je metaforycznie porównać do domów z cegły (na stabilnych mocnych fundamentach) lub z piasku  (nawet niewielki podmuch wiatru  lub podmycie przez wodę może spowodować zawalenie takiego domu). Jeżeli zatem człowiek ma solidne fundamenty, czyli wykształcił w sobie stabilne poczucie wartości, to zwykle dobrze radzi sobie z życiowymi trudnościami, umie cieszyć się ze swoich sukcesów, nie przejmuje się za bardzo porażkami, ma do siebie szacunek i  wykazuje odpowiednią dozę asertywności.

Solidne fundamenty nabywamy już od najwcześniejszych lat w naszych domach rodzinnych. Jeśli środowisko domowe jest sprzyjające (pełne ciepła, miłości i mądrego podejścia do wychowania), to wtedy wykształcimy w sobie odpowiednie i adekwatne poczucie wartości.

Bywa też i tak, że w najwcześniejszych latach życia małemu człowiekowi nie jest dane wykształcić solidnych fundamentów z różnych względów (np. brak należytej opieki ze strony rodziców, przemoc domowa, uzależnienia w rodzinie). Wtedy człowiek wzrasta w poczuciu zagubienia, jego wartość waha się w zależności od opinii innych osób na jego temat.  Jeśli te opinie są dobre to zwykle chwilowo poprawiają nastrój takiego człowieka, jednak po pewnym czasie i tak przestaje on w nie wierzyć, bo sam nie myśli o sobie dobrze.

Jeśli człowiek z niskim poczuciem własnej wartości spotka się z krytyką, jego nastrój często gwałtownie spada. Czuje się wtedy całościowo bezwartościowy, ma tendencję do wyolbrzymiania swoich błędów, nie widzi żadnych pozytywnych aspektów swojej osoby.

Osoba z niskim poczuciem wartości, nawet gdy osiąga w życiu sukcesy, to nie potrafi się z nich cieszyć, gdyż wszystkie pozytywne rzeczy, które ją w życiu spotykają przypisuje zjawiskom zewnętrznym a nie własnym umiejętnościom. Można powiedzieć, że poczucie wartości jest bardzo potrzebne, aby móc cieszyć się życiem. Poczucie wartości nadszarpnięte w dzieciństwie bardzo trudno jest odbudować w życiu dorosłym, dlatego tak ważne jest wspieranie go od najmłodszych lat.

Jak zatem kształtować poczucie wartości w naszych dzieciach?

BARDZO WAŻNE JEST DAĆ DZIECKU SZANSĘ BYĆ PO PROSTU SOBĄ I TAKIM JE AKCEPTOWAĆ NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY MU SIĘ COŚ UDAJĘ CZY NIE!!!

Ważne by dziecko o sobie myślało: „Jestem ok, taka jaka jestem”, „jestem fajny, mimo że nie umiem jeździć na rowerze”.

Podstawowe zasady wspierania poczucia wartości u dzieci:

  1. Akceptuj dziecko takim jakie jest, dostrzegaj jego działania
  2. Daj dziecku odczuć twoją miłość i czułość, mów o swoich uczuciach, pytaj czego oczekuje dziecko
  3. Ucz dziecko mówić o swoich uczuciach nawet tych trudnych (np. złość), uznawaj je
  4. Ucz dziecko samodzielnego podejmowania decyzji
  5. Doceniaj całą prace dziecka a nie tylko jej efekty
  6. Włączaj dziecko do współpracy (np. w obowiązkach domowych), ucz przynależności do wspólnoty
  7. Pokazuj dziecku, że jest ważne nie tylko, gdy coś osiąga, ale także w tych trudnych wychowawczo momentach

Każdy rodzic musi pamiętać, że budowanie poczucia wartości u dziecka, to przede wszystkim jego zadanie. Najważniejsze jest to zwłaszcza w pierwszych latach życia dziecka. Trzeba pamiętać, że wykształcenia poczucia wartości u dziecka będzie potem pracować na jego radzenie sobie z trudnościami w całym dorosłym życiu.

Jeśli jesteś rodzicem i chciałbyś dowiedzieć się więcej w temacie lub tobie samemu brakuje odpowiedniego poczucia wartości  to zapraszamy na konsultację do naszych specjalistów w Minds of Hope. a także na nasze pogadanki o różnej tematyce.

Dokładamy wszelkich starań, by pomóc, a zajmując się tematyka wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego oraz rozwojem prawie 20 lat, jesteśmy dobrym partnerem.