Doradztwo, to praca z klientem lub instytucją, w sytuacji braku zadowolenia lub częściowego zadowolenia ze swoich osiągnięć zawodowych i/lub prywatnych  a w związku z tym potrzebujących przewodnictwa i fachowej porady. Doradztwo może przybierać różne formy, np.:

  • Doradztwa zawodowego
  • Doradztwa personalnego
  • Doradztwa finansowego
  • Doradztwa biznesowego
  • Doradztwa inwestycyjnego
  • Doradztwa samorządowego

Spotkania doradcze mogą być prowadzone zarówno dla osób indywidualnych lub dla zespołów. Trwają, w zależności od omawianego zagadnienia, od 1 do nawet 5 godzin podczas jednego spotkania. Spotkanie doradcze ma na celu przede wszystkim dostarczenie niezbędnej wiedzy, wyjaśnienie wątpliwości.

Elementem doradztwa mogą być także wypracowane w trakcie współpracy z klientem dokumenty- np. analizy, rekomendacje, wnioski, obserwacje, strategie działania, które doradca proponuje do dalszego wspólnego opracowania z klientem lub samodzielnie przez klienta.

Nasz zespół koncentruje się na doradztwie w zakresie personalnym (rekrutacje pracowników, profile kompetencji, restrukturyzacje,), zawodowym (ścieżki karier, kierunki rozwoju, planowane zmiany, analiza atutów, itp.) oraz biznesowym (strategie marketingowe, strategie biznesowe krótko i długoterminowe – szczególnie w obszarze zarządzania opieką zdrowotną, biotechnologii, farmaceutyków, organizacji typu non-profit).