Jesteś palaczem tytoniu, masz przewlekły kaszel i męczysz się podczas wysiłku? A może, gdy szaruga za oknem, odczuwasz wyjątkowo uciążliwą duszność?
Być może masz POChP…

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego oraz jedną z najczęstszych chorób przewlekłych spośród wszystkich chorób w Polsce. W statystykach tych Polska nie odbiega od świata, gdzie POChP również przoduje, jako jeden z dominujących czynników chorobowości i umieralności, będąc 4-tą przyczyną zgonów. Niestety, trendy wskazują, że  w najbliższych latach można spodziewać się wzrostu zachorowalności, jak i częstości zgonów z powodu tej choroby.

powietrzeW zależności od kraju i rozpowszechnienia palenia tytoniu występowanie wynosi od 3,7% do 11% populacji.Uważa się, że na POChP choruje około 10% ludzi po 40-tym roku życia, mając nie tylko duży wpływ na samo zdrowie, ale także na wskaźniki ekonomiczne, gdyż często dotyka osoby aktywne zawodowo.

Choroba charakteryzuje się trwałym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe związanym z przewlekłym zapaleniem dróg oddechowych wywołanym ekspozycją na szkodliwe cząstki i gazy, objawy mają charakter postępujący.

Najważniejszym czynnikiem sprawczym jest palenie tytoniu – spośród chorych na POChP 90% stanowią aktywni palacze lub osoby palące w przeszłości (około 5% chorych to bierni palacze!). Do innych ważnych czynników ryzyka należy:

  • zanieczyszczenie powietrza w miejscu zamieszkania
  • narażenie zawodowe na pyły i gazy

Zgodnie z definicją – POChP jest połączeniem dwóch znanych nam wcześniej chorób, to jest przewlekłego zapalenia oskrzeli i rozedmy płuc, przy czym procentowy udział poszczególnych chorób u danego pacjenta może być różny.

Kiedy należy podejrzewać POChP?

Chorobę tę należy wziąć pod uwagę u każdej osoby (a zwłaszcza palacza tytoniu), u której występuje:

  • przewlekły kaszel lub odkrztuszanie wydzieliny
  • duszność
  • męczliwość wysiłkowa

Kaszel z odkrztuszaniem wydzieliny często występuje w godzinach porannych. Duszność występuje zazwyczaj w zaawansowanej chorobie, początkowo pojawia się po wysiłku, nasila się w trakcie trwania choroby, a w zaawansowanym okresie choroby może ona przyjąć charakter duszności spoczynkowej. W znacznie zaawansowanym okresie choroby mogą pojawić się dodatkowe objawy związane z rozwojem niewydolności oddychania i niewydolności krążenia (serce płucne). Zmiany w przebiegu POChP dotyczą zarówno oskrzeli, jak i samego miąższu płuc.

U osoby zdrowej obecny w oskrzelach śluz jest przesuwany dzięki ruchomym rzęskom komórek nabłonka, poruszającym się z częstością około 800 razy na minutę. Wraz ze śluzem osiadłe w oskrzelach zanieczyszczenia wdychanego powietrza przesuwane są do górnych partii dróg oddechowych, a następnie wykrztuszane. Palenie tytoniu i wdychany dym tytoniowy powoduje zwiększenie ilości śluzu w oskrzelach, a także wpływa bezpośrednio na rzęski nabłonka oddechowego, uszkadzając je. Wynikiem tych zmian jest upośledzenie ruchomości rzęsek, dodatkowo „zalanych” nadmierną ilością śluzu, co w konsekwencji prowadzi do gorszego oczyszczania oskrzeli sprzyjającego zakażeniom dróg oddechowych oraz do zwężenia światła oskrzeli.

UWAGA! W celu potwierdzenia choroby niezbędne jest wykonanie spirometrii.

Utrwalone ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe określane mianem obturacji jest jedną z charakterystycznych cech POChP.

POChP można zapobiegać i można skutecznie leczyć!

Pierwszym, podstawowym krokiem w walce z chorobą jest zaprzestanie palenia tytoniu. Skuteczne rzucenie palenia w wyniku samodzielnie podjętej decyzji jest trudne, dlatego uzasadnienie ma szeroko pojęte poradnictwo dla osób palących obejmujące:

a) porady lekarskie,

b) porady psychologa i psychoterapię,

c) terapię substytucyjną nikotyną (gumy do żucia, plastry, spray donosowy, tabletki do ssania).

W celu zmniejszenia objawów chorobowych, poprawy tolerancji wysiłku i poprawy jakości życia stosuje się leczenie farmakologiczne. Musi ono być dostosowane do pacjenta, w zależności od nasilenia objawów choroby, stopnia zmian spirometrycznych oraz chorób towarzyszących.W związku z tym opieka lekarza pulmonologa jest rekomendowana, gdyż daje możliwość kontroli nad chorobą i odpowiednie dopasowanie leków w zależności od etapu diagnostyki i terapii.

Jeśli jesteś zainteresowany konsultacją u specjalisty pulmonologa i/lub wykonaniem spirometrii, zapraszamy do KONTAKTU.

W październiku i listopadzie (z okazji obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu, który obchodzony jest 15 listopada) mamy też dla Państwa niespodziankę – KAŻDY, kto zapisze się w Minds Of Hope do końca listopada na konsultację pulmonologa, onkologa lub badanie spirometrii otrzyma 50% rabat na kolejną konsultację lub badanie (do realizacji do 11 stycznia 2019; do wykorzystania bezpośrednio przez pacjenta, który skorzystał z pierwszej konsultacji/badania lub przekazany na rzecz wskazanej 1 osoby). Dbając o swoje zdrowie, możesz zadbać tez o innych!