Szkolenia, to zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy lub poprawie interakcji ze środowiskiem. Jest to forma edukacji, której celem jest przekazanie i pogłębienie wiedzy z danego zakresu. Oparte są na prezentowaniu wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej wykładowcy, mogą być też wplatane elementy ćwiczeniowe dla lepszego zobrazowania prezentowanych zagadnień. W szkoleniu bierze najczęściej udział ok. 10-15 osób.

W ramach prowadzonej przez nas działalności realizujemy następujące formy i rodzaje szkoleń i spotkań:

  • Szkolenia otwarte, to szkolenia tematyczne skierowane do ogólnej populacji klientów zainteresowanych rozwojem osobistym i zawodowym. Dostępne są dla wszystkich chętnych a udział w nich jest dobrowolny, choć również na takie szkolenia mogą kierować swoich pracowników przedsiębiorstwa pokrywając część kosztów uczestnictwa. Grupa zwykle składa się z 10-15 osób. O zapisach na szkolenia otwarte decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Szkolenia zamknięte są organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu (np. szkolenie pracowników konkretnego przedsiębiorstwa, członków organizacji), na szkolenia tego typu uczestnicy są kierowani przez organizatora (np. pracodawcę, uczelnię, urząd pracy)
  • Treningi, czyli proces związany z rozwojem osobistym, zwiększenie zakresu kompetencji poprzez aktywny udział uczestników w ćwiczeniach i doświadczanie nowych możliwych rozwiązań. Jest to taki rodzaj aktywnej nauki z danego zakresu, który prowadzi do zmiany i ma na celu jej utrwalenie, poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i zadania.
  • Warsztaty, to forma, która łączy w sobie elementy treningu i edukacji z danego zakresu. Uczestnicy poprzez różne formy aktywnego udziału wymieniają się swoimi doświadczeniami, jak również bazują na wiedzy i kompetencjach trenera. Praca warsztatowa związana jest z realizacją ściśle określonych zadań i celów. W trakcie warsztatu pracujemy wg konkretnego planu i wytycznych. Grupy warsztatowe liczą zwykle 5-8 osób.
  • Prelekcje i pogadanki, to forma kontaktu z naszymi klientami i pacjentami, w których przedstawiamy podstawy teoretyczne danego zagadnienia z dziedziny psychologii psychoterapii, medycyny, biznesu. Maja one charakter otwarty, a w zależności od miejscach ich realizacji może w nich wziąć udział od 10 do 30 osób. Zwykle takie spotkanie trwa 45 – 90 min.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleń, treningów, warsztatów oraz listą planowanych prelekcji, pogadanek poszczególnych zakładkach tej strony. Zachęcamy także poprzez opcję KONTAKT do zgłaszania własnych pomysłów na szkolenia i tematy do realizacji pod Państwa potrzeby. Będziemy szczęśliwi mogąc zrealizować je dla Państwa w dogodnym miejscu i czasie.