mgr Magdalena Karwacka

Wykształcenie

Ukończyła Uniwersytet Warszawski, specjalizację doradztwa zawodowego na wydziale Pedagogiki Dorosłych, studiując jednocześnie psychologię społeczną na tej samej uczelni. Ukończyła również szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia (w wymiarze 100 godzin) oraz II stopnia zaawansowania (w wymiarze 130 godzin). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ponadto, posiada certyfikat International Coaching Community oraz Agile HR Community – Certified Practitioner.

Praca zawodowa

Pracuje od ponad 15 lat z dorosłymi, jako menedżer ds. zasobów ludzkich i rozwoju, a także oraz coach i mentor. Dodatkowo, praktykuje jako terapeuta w nurcie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Solution Focused Brief Therapy), głównie w obszarze interwencji kryzysowych, zmian zawodowych i osobistych oraz pomocy w znalezieniu rozwiązań sytuacji trudnych. Pracuje także z osobami doświadczającymi trudności w relacjach, nie radzącymi sobie z emocjami czy nadmiernym stresem.  W pracy terapeutycznej koncentruje się na pomocy w oparciu o metody interwencji kryzysowej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, dzięki czemu prowadzone procesy terapeutyczne są zwykle krótkoterminowe i skoncentrowane na wybranym wspólnie z pacjentem/klientem celu/celach.

Doskonalenie zawodowe i doświadczenie:

Ukończyła kilka programów w obszarze zdrowia psychicznego z elementami metod redukcji stresu, m.in.: Energy for Performance czy Mindfulness.

Dodatkowo, brała udział  w wielu kursach w zakresie coachingu oraz mentoringu, a także rozwoju umiejętności liderskich: Job Plus Coaching programme, Practical Coaching in the workplace, Coaching Clinic; Group Mentoring; Leadership Edge course.

Pracuje pod superwizją i na co dzień doskonali nabyte kompetencje wsparcia psychologicznego i terapeutycznego oraz rozwojowego.