mgr Magdalena Karwacka

Wykształcenie

Ukończyła Uniwersytet Warszawski, specjalizację doradztwa zawodowego na wydziale Pedagogiki Dorosłych, studiując jednocześnie psychologię społeczną na tej samej uczelni. Ukończyła również szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia (w wymiarze 100 godzin) oraz II stopnia zaawansowania (w wymiarze 130 godzin). W zakresie tym certyfikuje swoją ścieżke teapeutyczna do stopnia konsultanta.

Ponadto, ukończyła także studia podyplomowe z Psychotraumatologii.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ponadto, posiada certyfikat International Coaching Community oraz Agile HR Community – Certified Practitioner.

Praca zawodowa

Pracuje od ponad 15 lat z dorosłymi, jako menedżer ds. zasobów ludzkich i rozwoju, a także oraz coach i mentor. Dodatkowo, praktykuje jako terapeuta w nurcie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Solution Focused Brief Therapy), głównie w obszarze interwencji kryzysowych, zmian zawodowych i osobistych oraz pomocy w znalezieniu rozwiązań sytuacji trudnych. Pracuje także z osobami doświadczającymi trudności w relacjach, nie radzącymi sobie z emocjami czy nadmiernym stresem.  W pracy terapeutycznej koncentruje się na pomocy w oparciu o metody interwencji kryzysowej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, dzięki czemu prowadzone procesy terapeutyczne są zwykle krótkoterminowe i skoncentrowane na wybranym wspólnie z pacjentem/klientem celu/celach.

Doskonalenie zawodowe i doświadczenie:

Ukończyła kilka programów w obszarze zdrowia psychicznego z elementami metod redukcji stresu, m.in.: Energy for Performance czy Mindfulness.

Dodatkowo, brała udział  w wielu kursach w zakresie coachingu oraz mentoringu, a także rozwoju umiejętności liderskich: Job Plus Coaching programme, Practical Coaching in the workplace, Coaching Clinic; Group Mentoring; Leadership Edge course.

Pracuje pod superwizją i na co dzień doskonali nabyte kompetencje wsparcia psychologicznego i terapeutycznego oraz rozwojowego.