Medycyna

Rak żołądka, czyli od grilla do światła księżyca?

opracowanie: Minds of Hope

W Polsce, podobnie jak na całym świecie, zmniejsza się zachorowalność i umieralność z powodu raka żołądka i to jest bardzo dobra wiadomość!?

Najprawdopodobniej związane jest ze zmianą nawyków żywieniowych i zmianą sposobu przechowywania żywności. Na rozwój raka żołądka mają przede wszystkim wpływ czynniki środowiskowe, w tym infekcja Helicobacter pylori, dieta zawierająca dużo soli kuchennej i związków azotowych, palenie tytoniu i spożywanie alkoholu, a także niektóre specyficzne zmiany genetyczne, istotne dla rozwoju nowotworu w młodszym wieku.

Wczesnej postaci nowotworu mogą nie towarzyszyć żadne objawy, później pojawiają się chudnięcie, ból nadbrzusza, nudności, niedokrwistość.

Najlepszą metodą diagnostyczną dla raka żołądka jest gastroskopia, umożliwiająca pobranie odpowiednich wycinków z błony śluzowej żołądka, wykrycie wczesnej fazy nowotworu wymaga odpowiedniego doświadczenia badacza, dobrej techniki badania oraz odpowiedniego sprzętu. Co ciekawe, programy przesiewowe prowadzą w świecie kraje o wysokiej zachorowalności na ten nowotwór, w tym Japonia natomiast w Polsce nie prowadzi się takich badań, a szkoda!!! Identyfikacja grup ryzyka powinna obejmować również test na obecność infekcji Helicobacter pylori.

Jak wynika z badań, opublikowanych w „Gastrointestinal Endoscopy”, oficjalnym czasopiśmie American Society for Gastrointestinal Endoscopy, zastosowanie niebieskiego światła laserowego podczas badań przesiewowych w ramach wczesnego raka żołądka jest skuteczniejsze w wykrywaniu choroby niż w przypadku powszechnie stosowanego obrazowania światłem białym.

Zdaniem badaczy z Wydziału Gastroenterologii Molekularnej i Hepatologii w Wyższej Szkole Medycyny na Uniwersytecie Medycyny w prefekturze Kioto w Japonii, obrazowanie z użyciem niebieskiego lasera (BLI) powinno być stosowane podczas całej endoskopii u pacjentów z wysokim ryzykiem wczesnego raka żołądka.  Skąd takie wnioski?
Badacze z Wyższej Szkoły Medycyny w Kioto przeprowadzili randomizowane, kontrolowane badanie 629 pacjentów poddanych obserwacji endoskopowej z powodu atroficznego zapalenia żołądka z metaplazją jelitową lub okresowej kontroli po endoskopowej resekcji wczesnego raka żołądka (EGC). Losowo przypisywali pacjentów do grupy ze standardowo wykonywanym badaniem endoskopowym z użyciem światła białego a następnie endoskopii z użyciem niebieskiego lasera BLI (n = 298) lub grupy z BLI wykonywanym jako pierwsze i następnie endoskopii z użyciem światła białego (n = 298).

W następnej kolejności badacze porównali wskaźniki wykrywania wczesnego raka żołądka w czasie rzeczywistym między obiema metodami.

Badacze stwierdzili, że wskaźnik wykrywalności EGC w czasie rzeczywistym dla endoskopii z użyciem światła niebieskiego BLI był wyższy niż wskaźnik wykrywalności endoskopii ze światłem białym (93,1% w porównaniu z 50%; P = 0,001). Badanie ze światłem niebieskim było również lepsze w identyfikowaniu wczesnego raka żołądka (EGC) w kilku innych obszarach, w tym małych zmianach i u pacjentów z historią endoskopowej resekcji EGC.

Badacze podkreślili, że metoda BLI pomaga poprawić jasność i wzmocnić rysunek naczyń oraz ich strukturę na powierzchni śluzówki, ułatwiając wykrycie EGC. W metodzie z użyciem światła niebieskiego lasera EGC przedstawia się jako dobrze odgraniczony, brązowawy lub odbarwiony obszar z nieregularną błoną śluzową.

W związku z tym zasugerowano, że kryteria diagnostyczne dla wczesnego raka żołądka z wykorzystaniem metody BLI wydają się być dopuszczalne do wykrywania tych nowotworów.

Czy wiesz, że w Minds of Hope wśród specjalistów możesz znaleźć m.in. onkologów, psychoonkologów i psychodietetyków, którzy pomogą w kwestiach związanych z ryzykiem lub diagnozą i leczeniem onkologiczny?