Aktualności

Szkolenie dla lekarzy POZ nt. różnicowania astmy i POChP

Diagnostyka różnicowa astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – objawy, leczenie, kontrola przebiegu choroby.

Zapraszamy na unikatowe, praktyczne szkolenie, które poprowadzi poprowadzi ekspert-praktyk, specjalista pulmonolog z ponad 20 letnim doświadczeniem między innymi w diagnostyce i leczeniu POChP oraz astmy.

Uczestnicy tego warsztatu zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu prawidłowego przeprowadzenia i interpretacji badania spirometrii pod kątem różnicowania pomiędzy POChP i astmą, wraz z rekomendacjami terapeutycznymi.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z aktualnymi wytycznymi odnośnie rozpoznawania POChP, ocena zaawansowania choroby
 • praktyczne wprowadzenie w różnicowanie POChP z astmą oskrzelową oraz innymi chorobami przebiegającymi z obturacją dróg oddechowych
 • zaznajomienie uczestników z praktycznym wykonaniem badania spirometrycznego: podstawowe parametry oddechowe, interpretacja wyników, próba rozkurczowa, monitorowanie przebiegu chorób obturacyjnych
 • przedstawienie aktualnych strategii leczenia POChP,  rekomendacji GOLD,
 • poznanie przyczyn i sposobów leczenie zaostrzeń choroby, monitorowanie przebiegu leczenia,
 • zaznajomienie z ćwiczeniami oddechowymi w wybranych grupach chorych,
 • zapoznanie z rolą opieki psychologicznej w stanach powiązanych z uczuciem duszności i ryzykiem wystąpienia napadów paniki

Adresaci szkolenia:

 • lekarze podstawowej opieki zdrowotnej
 • lekarze rodzinni

Forma realizacji szkolenia:

 • wykład wprowadzający
 • warsztaty z wykonywania i interpretacji wyników badań spirometrycznych

Metody szkoleniowe:

 • wykład z prezentacją slajdów
 • nauka prawidłowego wykonywania
 • nauka oceny badania spirometrycznego
 • prezentacja ciekawych przypadków chorób obturacyjnych

Program szkolenia:

09:30 – 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa
10.30 – 13.00 Blok I:

 • Epidemiologia chorób obturacyjnych, przyczyny choroby
 • Objawy POChP i astmy oraz diagnostyka różnicowa
 • Ocena zaawansowania POChP, wybór właściwego leczenia
 • Badanie spirometryczne – prawidłowe wykonanie badania wraz z interpretacją wyników
 • Monitorowanie przebiegu choroby
 • Metody terapii antynikotynowej
 • Ćwiczenia oddechowe i oddziaływanie psychologiczne – praktyczny pokaz gimnastyki oddechowej i zakresu wsparcia psychologicznego
13.00 – 13.45 Lunch
13.45 – 16.00 Blok II:

 • Warsztaty ze spirometrii
 • Prezentacja przypadków i praca na „case studies”
 • Podsumowanie, pytania i odpowiedzi, zakończenie, rozdanie certyfikatów

Daty i czas trwania: Kurs ma charakter warsztatowy i interaktywny. W zależności od aktywności grupy, czas kursu może zostać wydłużony.

 • I edycja: 12 października 2018r. (piątek)
 • II edycja: 13 października 2018r. (sobota)

Miejsce szkolenia: Warszawa

Metody weryfikacji wiedzy i umiejętności uczestników:

 • ocena praktyczna umiejętności interpretacji wyniku spirometrii i doboru właściwego leczenia
 • dyskusja w grupie

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem udziału w szkoleniu/konferencji jest wypełnienie i przesłanie na adres kontakt@mindsofhope.eu druku Formularza Zgłoszeniowego oraz akceptacja Regulaminu.

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura Pro Forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w Formularzu Zgłoszeniowym.

Zasady składania rezygnacji zostały określone w Regulaminie. W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed terminem wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego pełnymi kosztami udziału w warsztacie.

Jedynie terminowe dokonanie płatności gwarantuje udział w szkoleniu.

Pakiet uczestnika szkolenia obejmuje:

 • udział w zajęciach szkoleniowych – 7h dydaktycznych
 • materiały edukacyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • poczęstunek kawowy oraz obiad

Cennik:

 • 398 zł netto + 23% VAT za 1 uczestnika szkolenia
 • 10% rabatu przysługuje:
  • przy zgłoszeniu jednorazowym 3 lub więcej uczestników
  • przy rejestracji na szkolenie do 31 sierpnia 2018r.
  • powyższe rabaty się nie łączą

Więcej informacji pod adresem: