oczekiwania pracowników

Czego oczekujemy od szefów? A co dostajemy?

źródło: Exertus

Znane jest powiedzenie, że kiedy rozpoczynamy pracę, to przychodzimy do firmy, a kiedy odchodzimy, to od szefa. Na ile to stwierdzenie jest prawdziwe? Czy wynika to różnic pomiędzy tym, czego podwładni oczekują od przełożonych, a co faktycznie otrzymują?

Przeprowadzone w latach 2012-2014 badanie wśród pracowników przedsiębiorstw, wykazało jak bardzo oczekiwania pracowników odbiegają od tego, co otrzymujemy od szefów.

Narzędziem badawczym była ankieta składająca się z 19 pytań, w której odpowiedzi  mieściły się na skali od 0 do 5. W ankiecie pytano w pierwszej kolejności pracowników o poziom oczekiwań co do ważności danego zachowania menedżerskiego, a następnie w analogicznej ankiecie uczestnicy zaznaczali poziom realizacji danego oczekiwania przez przełożonego. (więcej…)