Test Sortowania Kart z Wisconsin WCST

Testy i kwestionariusze psychologiczne

opracowanie: Minds of Hope

Jednym z elementów pracy z psychologiem jest diagnoza psychologiczna. To pierwszy etap pracy ze specjalistą, który chce profesjonalnie zając się problemem zdrowotnym lub celem rozwojowym pacjenta lub klienta.

Diagnoza stanowi szczególną, celowaną próbę wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstawanie zgłaszanych problemów lub obszarów wybranych do rozwoju oraz ich genezy. W jaki sposób podchodzimy do tego w Minds of Hope? (więcej…)