wczesne wykrywanie

Smogu, co nam czynisz? – zanieczyszczenie powietrza uderza w nasze płuca i nie tylko

opracowanie: Minds of Hope

Zanieczyszczenie powietrza w polskich miastach jest ostatnio tematem żywo dyskutowanym w mediach, ale należy wiedzieć, że problem ten istnieje od wielu lat i zawsze był poważnym problemem zdrowia publicznego, czyli naszego zdrowia!

Smog spowodowany jest przede wszystkim przez emisję do  atmosfery cząstek stałych (tlenków siarki i azotu, węglowodorów aromatycznych w tym benzopirenu), w Polsce największy udział w tym procesie ma dym pochodzący ze spalania w domowych piecach węgla, drewna oraz śmieci w okresie zimowym. Istotnie do powstania smogu przyczynia się też przemysł energetyczny (np. elektrownie węglowe) i motoryzacja (spaliny samochodowe). Przypuszcza się, że około 1/3  populacji Polski narażona jest oddychanie powietrzem powyżej limitu prawnego Unii Europejskiej w zakresie stężenia tzw. pyłu zawieszonego. Co to oznacza dla naszego zdrowia? (więcej…)